Hbvg logo

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

Ie Naki Ko - Suzu no Sentaku

-

A video game based of a popular Anime series. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Aqua Adventure - Blue Lilty

Aqua Adventure - Blue Lilty

-

An adventure game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

Dragon Ball Z - Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku Chikyū Hen

26 years old - 23 Sep 1994

A Japanese Dragon Ball Z video game. Released for the Bandai Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
SD Gundam Daizukan

SD Gundam Daizukan

26 years old - 23 Sep 1994

A Mobile Suit Gundam Game for the Playdia.

Developer : Bandai Namco Games Inc. Franchise : SD Gundam | Gundam Platform : Bandai Playdia
More Share
Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

Hello Kitty - Yume no Kuni Daibōken

26 years old - 28 Sep 1994

A Hello Kitty game for the Playdia.

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Hello Kitty Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

Ultraman Powered - Kaijū Gekimetsu Sakusen

26 years old - 28 Sep 1994

An anime-based Ultraman game for the Playdia.

Developer : Bandai S.A. Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen

26 years old - 16 Dec 1994

Ultra Seven - Chikyū Bōei Sakusen is a Bandai Playdia game based on the Ultraman series sequel, Ultra Seven.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

Dragon Ball Z Gaiden: Shin Saiyajin Zetsumetsu Keikaku - Uchū-Hen

26 years old - 16 Dec 1994

The second half of the DBZ Gaiden story

Developer : Bandai Co., Ltd. Franchise : Dragon Ball Z | Dragon Ball Platform : Bandai Playdia
More Share
Gamera: The Time Adventure

Gamera: The Time Adventure

25 years old - 22 Mar 1995

Gamera: The Time Adventure is a Playdia game based on the popular turtle kaiju hero.

Developer : Franchise : Gamera Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Hiragana Dai Sakusen is a Hiragana teaching game featuring popular Japanese hero Ultraman.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso

25 years old - 28 Jul 1995

Ultraman - Alphabet TV e Yōkoso is an educational game for the Bandai Playdia. The popular tokusatsu hero takes to teaching young Japanese children English.

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share
Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō

25 years old - 15 Dec 1995

Soreike! Anpanman - Picnic de Obenkyō for the Playdia

Developer : Franchise : Anpanman Platform : Bandai Playdia
More Share
Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen

24 years old - 22 Mar 1996

Ultraman - Ultraman Chinō UP Dai Sakusen for the Playdia

Developer : Franchise : Ultraman Platform : Bandai Playdia
More Share